Výklad karet - Opava

O ezoteriku je i v dnešní moderní době velký zájem. Na odborníky z této oblasti se obracejí lidé různých postavení, ti, kteří zastávají vysoké funkce i ti, kteří potřebují jen podporu ve svém rozhodnutí.

Výklad karet bezesporu do ezoteriky patří. Dalo by se říci, že právě výklad karet patří k historicky nejstarším ezoterickým technikám. Kartářky, jak se jim říká, se objevují ve všech historických obdobích a pomáhají lidem najít cestu. Obraceli se na ně lidé chudí, bohatí a dokonce i králové. Ani dnes tomu není jinak. Vyložit karty si nechávají lidé se základním vzděláním, lidé s nejvyšším možným vzděláním, politici, podnikatelé, muži, ženy. Pokud byste nahlédli do databáze kartářky, byli byste nejspíš překvapení růzností klientů. To však bohužel nejde. Každá kartářka je vázána tajemstvím a o svých klientech nikdy s nikým nemluví.

Co řeknou karty?

Mnoho lidí si řekne, proč si vlastně nechat v dnešním zcela racionálním a přetechnizovaném světě vykládat karty. Vždyť jde o něco, co do tohoto světa nepatří. Ze všech stran se na člověka řítí informace, nové technologie, nové a nové poznatky, moderní přístroje. Tak proč vkládat život do rukou karet? Odpověď je až překvapivě jednoduchá. Lidé i v dnešní době stále hledají smysl života, nejlepší cestu, řeší existenční otázky, problémy svého života, nebo jen potřebují duchovní podporu. A karty, tedy lépe řečeno sama kartářka, je vlastně určitým způsobem terapeutka, která dokáže pomocí vcítění se a empatie najít řešení, klid i cestu.

Co nabízí výklad karet?

Pokud od výkladu očekáváte, že určí přesně, co má člověk udělat, pak se mýlíte. Výklad karet provádí zkušené kartářky, které umí něco víc. S pomocí karet Vám ukáží možnosti, cestu, donutí Vás přemýšlet o situaci s nadhledem, bez emocí, tak, abyste byli schopni nalézt nejlepší možnou životní cestu, nejlepší možné řešení dané situace, která Vás trápí.

Osobní výklad karet – Opava

Výklad karet je možné provádět více způsoby. K nejvhodnějšímu patří výklad karet s osobním setkáním. Je to jako u psychoterapeuta. I ten Vám může poradit například po telefonu. Ale nejvíce pomůže při osobní návštěvě. Tak je to i u kartářky. Osobní návštěva znamená nejbližší kontakt, setkání, které dokáže naladit na pozitivní vnímání. Výklad karet je pak mnohem přesnější. Ovšem je třeba si uvědomit, že karty a kartářka ukáží jen možný směr, naznačí možnosti, které přicházejí v úvahu, možná východiska z dané situace, ale konečné rozhodnutí, a to, jak s danými informacemi je naloženo je vždy jen na klientovi.

Osobní výklad karet pro více klientů

Někteří lidé s ezoterikou nemají mnoho zkušeností, a tak se rozhodnou navštívit kartářku s přáteli. Někdy tuto službu vyhledají i manželé, nebo děti a rodiče. Zde je však nutné si uvědomit, že osobní výklad karet zahrnuje řadu velmi intimních informací. Opravdu si tedy přejete, aby je slyšeli Vaši přátelé, partner, nebo třeba dítě či matka? Zde je lépe objednat se na výklad karet třeba zároveň, ale postupně a karty si nechat vyložit o samotě. Teprve pak zvážit, co si přejete, aby ostatní věděli a co ne. Výjimkou je vystoupení kartářky na společenských akcích. Zde může kartářka ukázat své umění, může připravit velmi zajímavý program, nebo může provést i osobní výklad karet postupně, každému zájemci v soukromí. Vystoupení kartářky bývají velmi zajímavá. Seznámí s tím, co karty umí, ale i s řadou dalších ezoterických technik, jako je třeba karmalogie.

Tarot a tarotové karty – Opava

Tarot patří mezi starobylé vykládací karetní hry. Dnešní tarot však našel nové symboly a nový výklad, který nabízí vysvětlení podobně jako výklad snů. Tarotových karet je celkem sedmdesát osm. Každá karta nabízí znamení, která ukazují a nabízí možnosti řešení. Tarot a jeho výklad je výzva, která radí a napovídá, jak se vypořádat se životními nástrahami, problémy a situacemi, které každého v životě potkávají. Tarot není všeobecné řešení, ale individuální řešení okamžiku. Tarot učí správnému pohledu na život a rozvíjí osobní pohled na všechny životní otázky. A kartářka? Ta je profesionálním průvodcem, který nabízí citlivé vedení světem tarotových karet.

Výklad numerologie – Opava

Také numerologie patří k velmi starým praktikám. Vždyť se jí zabýval již Pythagoras, který dal každému číslu kvalitu a zavedl systém, s nímž se pracujeme dodnes. Pokud bychom chtěli numerologii přesně charakterizovat, pak bychom řekli, že jde o učení, které ukazuje význam čísel data narození a vykládá životní cestu dané osoby. Numerologie dokáže vysvětlit určitá chování, jednání, ukáže slabé i silné stránky, dokáže ukázat i rozdíly mezi jednotlivými lidmi. To je vidět zejména v okamžiku, kdy se rodiče ptají po kom to dítě vlastně je. Výklad numerologie je velmi užitečný právě u dětí. Může napomoci ukázat nadání a schopnosti dítěte. To umožní lépe volit cestu dítěte, orientovat ho na správné koníčky a nakonec i studium a životní cestu.

Výklad karmické numerologie – Opava

Co je** karma** snad ví každý. Přesto malé připomenutí. Předpokladem karmy je víra v minulé životy. A karma samotná je něco, co si přinášíme v okamžiku narození z našich minulých životů. Jde zejména o úkoly, které jsme v minulých životech nedokončily a které by měly být dokončeny. Karmická numerologie je způsob, jak najít cestu, kterou jsme si určili již před narozením. Jde tedy o to, co se událo v minulých životech, co ovlivňuje naši současnou cestu, jak této cestě porozumět, jak pochopit vše, co se opakuje stále dokola a také to, proč je náš život takový, jaký je. Karmická numerologie nepracuje jen s osobními čísly klienta, ale i jeho blízkých. Na základě výpočtů ukáže možnosti a cesty, které se nabízí a které umožní změnit stávající situaci. Na klientovi pak je, zda výpočtů a možností využije, či ne.

Semináře a kurzy s výkladem karet – Opava

Ezoterika je velmi lákavá. Ukazuje pohled na život z jiné strany. Nabízí zajímavé možnosti a zajímavá řešení. Pro každého, kdo by se jí chtěl zabývat blíže, jsou tu zájmové** kurzy a semináře** pod vedením zkušené odbornice. Stojí za to je vyzkoušet.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20399 (magazinopava.cz#33)


Přidat komentář