Manželská poradna Opava

Život sám o sobě není kolikráte nijak lehký. Prakticky každý den můžete být postaveni před situace, které je třeba řešit, a zvolit si to nejlepší řešení. Jakmile však nejste sami, ale jste dva, pak čelíte většímu počtu situací k řešení.

Manželská poradna Opava

Každý z nás má svá očekávání, představy, také sny a touhy. A s tímto balíčkem pak vstupujeme nejen do pracovního, ale také soukromého, respektive vztahového života. V práci se tzv. krotíme, a nedovolíme si říct naplno to, co se nám nelíbí. Jiné je to však v soukromí. Od našeho partnera, manžela očekáváme, že nám bude oporou, bude naším ochranným štítem. A pokud dojdeme ke zjištění, že se naše očekávání vůči němu v reálu tak trochu liší, pak je jen otázkou času, kdy veškerou naši nespokojenost na něj nevychrlíme, jedno, zdali se jedná o muže, či ženu. Každý vztah s sebou přináší momenty konfrontace, to není ostatně nic neobvyklého. Zde ještě problém není. Problém může však začít ve způsobu, jak dochází ke konfrontaci, ale také ve způsobu řešení daného sporu. Z malé hádky, která se může jevit jako malicherná, bohužel může vzejít také konec vztahu, konec manželství. Nemusí, pokud učiníte krok, a to doslova fyzický krok směrem k odborníkovi.

Manželská poradna pro řešení manželských vztahů

Řekne-li se manželská poradna, pak se můžete naježit, nebo urazit, či začít ostýchat. Manželská poradna může pro Vás znamenat jakousi nálepku, že nejste normální, nebo že nejste schopni řešit Vaše běžné partnerské neshody. Nechcete se cítit jako slaboši, kteří hned utíkají k odborníkovi, který je pro ně vrbou a rádcem. Manželská poradna tak může být pro mnohé z nás poněkud zkreslenou představou. Rozhodně není důvodu studu, opovržení. Naopak, pokud Vaše kroky nasměrujete do manželské poradny, zasloužíte si spíše obdiv. Přiznat si totiž, že máte problémy, ze kterých nevíte kudy kam, ale nechcete hned složit zbraně, naopak se chcete pokusit Váš vztah zachránit, znovu vzkřísit uhasínající lásku, je chvályhodné a obdivuhodné. Je totiž mnohem lehčí a snazší dát druhému sbohem, prásknout za sebou dveřmi, než se odhodlat, že vyhledávat odbornou pomoc. Dáte totiž „cizímu jedinci“ nahlédnout do Vašeho nitra, do Vašeho soukromí. A k tomu je třeba opravdu velké odvahy. Pokud vy Vás snad Vaši kolegové, známí, kamarádi zesměšňovali, dělali si z Vás legraci, pak stojí za zvážení, zda se jedná o skutečné kamarády, které chcete mí po Vašem boku.

Manželská poradna – partnerská terapie

Manželkou poradnu můžete využít v jakékoli fázi Vašeho vztahu. Jsou páry, které manželskou poradnu využívají v momentě, kdy jejich láska slábne, nemají si vzájemně co říci, nesdílí společné lože. Jsou páry, které do manželské poradny přivede nevěra jednoho z nich. Jsou páry, které se nedokážou vyrovnat s nelehkou ztrátou jejich dítěte, ať už ještě nenarozeného, nebo již potomka, který s nimi sdílel roky společného života. Ptáte-li se tedy, zda vůbec patříte k jedincům, kteří se „hodí“ do manželské poradny, pak Vám na tuto otázku dá odpověď sám terapeut. Nutno však říci, že to, co jeden považuje za malichernost, pro druhého může být zásadní věcí. Manželské páry se rozchází, rozvádí kolikráte kvůli maličkostem, které by někoho mohli překvapit. Ovšem za takovou maličkostí může mnohdy stát zcela něco jiného. Neřeší-li se daný problém, daný pramen potíží, pak stačí jednoho dne opravdu málo, tzv. poslední kapka, která bude důvodem konce manželství. Manželská poradna pro Vás může být první účinnou pomocí. Je lepší, aby byla první, než poslední.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20406 (magazinopava.cz#3)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat