Kontrola bezpečnosti práce – OIP – jak se připravit

Kontrola bezpečnosti práce se v poslední době provádí velice často a je zákonem také žádaná. Díky tomu se majitelé firem více zajímají o eliminaci rizika vzniků nehod, než dříve. Přispívá k tomu i případná tučná pokuta.

Bezpečnost práce se v poslední době začala státem mnohem více hlídat, než bylo ještě v minulosti. Proto je potřeba dát si všechny potřebné náležitosti do pořádku, aby tak nevznikly zbytečné problémy. Samozřejmě, že tou nejlepší možnou variantou, jak problémům předejít je se na danou skutečnost dobře připravit.

Jak se kontrola bezpečnosti práce provádí?

Nikdo nevrhne neočekáván a nezván k vám do firmy v momentě, kdy se mu to zlíbí. Úřady moc dobře vědí, že je to k ničemu a zbytečné, takovým způsobem provádět kontroly a raději dopředu na danou kontrolu upozorní, ať si včas dá majitel firmy vše potřebné do pořádku a tak měli i částečně usnadněnou práci. Proto, pokud vás má kontrola bezpečnosti práce čekat, rozhodně budete na skutečnost včas upozorněni.

Proč mít vše v pořádku?

Odpověď je jednoduchá – protože nikdo nechce platit tučné pokuty. Neznalost zákona neomlouvá a mezera v tomto ohledu je citelně, co se bankovního konta týče, dost nemilosrdná. Jestliže tak chcete ušetřit významnou sumu peněz, pak tedy nezapomeňte vše řádně mít v pořádku.

Jaké dokumenty si připravit?

Kontrola bezpečnosti práce se z velké část provádí zejména v dokumentech, respektive písemném doložení, že všichni zaměstnanci jsou srozuměni s bezpečností práce, a taktéž podle nich postupují. Také že všechny používající stroje jsou ocejchovány potřebnými doklady a dokumenty. Z dokumentů, které budou kontrolu bezpečnosti práce zajímat jsou, zejména výpis o obchodního rejstříku či samotný živnostenský list, dále pak prevence rizik, analýza rizik. Určitě také veškerou dokumentaci o prováděných školeních a to jak těch běžných, tak odborných. A rozhodně nesmí chybět ani záznamy o lékařských prohlídkách.

Na co kontrola zaměřuje

Nejen dokumenty, ze kterých kontroloři, respektive inspektoři, jasně vyčtou informace o probíhajících a proběhlých školeních, prohlídkách a revizích, jsou předmětem jejich zájmu. Vždy si také pečlivě projdou celé sídlo společnosti a všímají si případných nedostatků, jež by v případě nehody značně zkomplikovaly probíhající nešťastnou situaci. Proto před kontrolou, jako majitel firmy vše pořádně prohlédněte, jsou to vaše rizika, pokud to neklapne. Vchody, východy a zejména ty únikové východy musí být řádně a dobře označeny. Jakékoli označení musí být správné a zřetelné na první pohled a nesmí chybět ani dokumentovaný technický stav veškerého nářadí, včetně žebříků, výsuvných plošin a třeba i regálů a dalších skladovacích prostor.

Časté chyby u kontrol

Lidé dělají různé chyby, ale nejčastěji je možné setkat se s tím, že pracovníci nemají přilbu a vhodné oblečení včetně bot, které ale dle platných vyhlášek a nařízení musí mít. V tomto jsou inspektoři většinou nekompromisní a tvrdě postih trestají.

ENERGOM Projekty a.s. - pomoc při kontrolách OIP

Být pečlivě připraven na oblastní inspektorát práce (OIP) vám může ušetřit starosti a peníze na pokutách. Kontaktujte naši společnost ENERGOM Projekty a.s., a my Vám pomůžeme připravit Vaši společnost pro případ kontroly OIP.

BOZP Ostrava

www.energom.cz


Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20409 (magazinopava.cz#45)


Diskuze a zkušenosti

Petr Nový | 24.02.2015 23:58
Re: Kontrola bezpečnosti práce – OIP – jak se připravit Co mám zkušenost zatím teda s jednou kontrolou, tak na všechno se člověk stejně nepřipraví, nás třeba nachytali na špatných podrážkách obuvi zaměstnanců. Od té doby to raději řešíme externí firmou, konkrétně s ENERGOM Projekty a.s. .

Stanislav Willert | 14.09.2016 00:11
Dobrý den, chtěl bych se podělit o zkušenost se společnosti Energom Projekty, která mi pomohla dát veškerou dokumentaci bozp dohromady, a následně mě zastoupit u kontroly z oip.Jelikož se mi kontrola nahlásila v době mé dovolené, nechali jsem to na poslední chvíli a oslovil tuto společnost pouze dva dny před kontrolou. Moc si vážím ochotného přístupu a rychlého jednání, díky kterému se to všechno stihlo včas. Navíc mi své služby přizpůsobili přímo na míru, takže jsem neplatil nic na víc. Ještě jednou děkuju zaměstnancům z Energomu za profesionalitu a kvalitně zpracovanou dokumentaci. Doporučuji.

Vladimír Dušek | 02.06.2017 05:20
Když jsme vybírali firmu, která nám zajistí kompletní bozp zaujala nás společnost Energom Projekty svou komplexní nabídkou služeb a take velmi pečlivým auditem. Filosofie jejich společnosti opravdu odpovídá. Snaží se především ochránit zaměstnavatele, a to oceňuji. Jejich služby, kvalita i profesionalita bezpodmínečně odpovídají ceně. Doporučuji.


Přidat komentář