Právnické služby - Opava

Potřebujete uzavřít důležitou smlouvu? Bylo na Vás podáno trestní oznámení? Nebo se vám nelíbí, jak se k Vám někdo zachoval a tak zvažujete žalobu? Ve všech případech se hodí vyhledat si dobrého právníka.

Využití svých práv v Opavě

Protože zákony obecně jsou dosti složité a obsáhlé, není snadné dokonale ovládat a vyznat se ve všech zákonech dané země. Většina právníků se proto specializuje na určitou oblast. Právníci zpravidla přijímají ty případy, které spadají do jejich specializace. Zaměření jednotlivých právníků nebo právních týmů lze rozdělit na právní služby pro podnikatele a firmy, právní služby pro nepodnikatele, vypracovávání smluv a veřejných zakázek, služby arbitra a jednotlivé oblasti práva.

Právní služby pro fyzické osoby – nepodnikatele

Právní služby pro fyzické osoby jsou velmi rozmanité a mohou se týkat všech oblastí života, proto i zde existují jednotlivé právnické specializace – jedná se mj. o právo občanské, pracovní, rodinné, správní, trestní a další. Nejčastěji lidé právníky kontaktují kvůli takovým záležitostem jako jsou převody nemovitostí, uzavření manželství anebo naopak rozvod a s tím související předmanželská smlouva resp. porozvodové vypořádání majetku manželů, uzavírání smluv o prodeji či pronájmu nemovitosti či různé jiné smlouvy, náhrady škody a v neposlední řadě zastupování před soudy a správními orgány při účasti v soudních sporech.

Zdravotnické právo

Mezi časté služby požadované po právnících je zastupování v soudním sporu týkajícím se zdravotnického zákroku a to jak ze strany nespokojeného pacienta, tak ze strany zdravotnického zařízení. Často jde o náhradu škody na zdraví, žaloby na ochranu osobnosti nebo poradenství v oblasti práva na nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Cizinecké právo

Mezi časté klienty právníků patří mj. také cizinci. Jde nejčastěji o případy týkající se oblasti práva cizineckého a azylového. Mezi další časté služby požadované cizinci dále patří právní služby a poradenství týkající se nákupů a správy nemovitostí nebo stavebního řízení, pracovního práva nebo práva týkajícího se podnikání a další.

Právní služby pro podnikatele a společnosti

Právní služby pro podnikatele nebo obchodní společnosti se obvykle týkají práva správního, obchodního, živnostenského, insolvenčního nebo trestního. Mezi nejčastější případy související s podnikáním patří vypracování ale také posuzování obchodních smluv, vymáhání pohledávek po dlužnících, zastupování nebo přítomnost při nejrůznějších jednáních, prodeje či koupě obchodních podílů ve firmách, činnost rozhodce (arbitra) aj.

Činnost rozhodce – arbitrážní služby

Rozhodce je právník, kterého si podnikatel vybral pro řešení případných sporů vzniklých při své podnikatelské činnosti. Rozhodce, resp. rozhodčí doložka uvedená ve smlouvě umožňuje vyřešení případu podstatně rychleji než soud a to v řádu týdnů.

Tvorba smluv a veřejných zakázek, právní rozbory

Chcete vyhlásit veřejnou zakázku? Potřebujete vytvořit zadávací dokumentaci, nebo dodavatelskou smlouvu? Pak kontaktujte právníka, který se specializuje na administraci zadávacího řízení včetně vypořádání námitek apod. Pro tyto situace se hodí také vypracovávání právních rozborů a stanovisek k zadávacím řízením.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20408 (magazinopava.cz#25)


Přidat komentář