Měření osvětlení Opava

Tam, kde je málo světla, se špatně pracuje. A nejde jen o to, vidět na práci, kterou lidé vykonávají. Světlo přináší rovněž příjemný pocit a zlepšuje náladu. Jak se měří osvětlení na pracovišti?

Ve tmě se pracovat nedá, to je jasné. Lidé musí na svou práci dostatečně vidět. Avšak existují nějaké normy, které ukládají, kolik světla a kde má vlastně být, aby byly příznivé podmínky práce zachovány? A jak se správné osvětlení pracovišť kontroluje? Více se dozvíte v následujícím článku.

Proč dbát na správné osvětlení na pracovišti?

Na podzim a v zimě, když je světla málo, trápí nás mlhy a zatažená obloha a k tomu ještě výrazně kratší den, se často setkáváme s tím, že lidé trpí depresemi z nedostatku slunečního svitu. Osvětlení interiéru je samozřejmě důležité celoročně, byť v podzimních a zimních měsících jsme na něj z pochopitelných důvodů přirozeně citlivější.

Správné a dostatečné osvětlení v práci anebo doma, a tak jak denním světlem, tak i umělým osvětlením, které nám nahrazuje přirozený sluneční svit, je přímo uloženo hygienickými normami. Normy pro osvětlení v domácnosti nikdo nekontroluje a stávají se tak spíše doporučením. Jiné je to však na pracovišti, kde je dodržování hygienických norem pro osvětlení závazné.

Osvětlení má značný vliv na výkon a rovněž i zdraví a bezpečnost pracovníků. Volbou kvalitního osvětlení o správné intenzitě můžete výrazně vylepšit pracovní prostředí, díky čemuž roste výkon zaměstnanců a zlepšuje se také jejich nálada a rovněž se snižuje chybovost v práci.

Co se starším osvětlením na pracovišti?

Pokud máte na pracovišti osvětlení vytvořené dle starších norem, již pravděpodobně nebude vyhovovat těm dnešním. Proto se provádí měření osvětlení na pracovišti, aby bylo jasné, zda splňuje požadavky současných hygienických norem na osvětlení vnitřních prostor.

To ale není jediný důvod. Díky moderním typům osvětlovací techniky a optimalizaci osvětlení pracovních prostor můžete dosáhnout značných úspor při placení elektrické energie.

Měření osvětlení na pracovišti i v domácnosti

Měření umělého osvětlení by měly provádět pouze akreditované firmy a to pomocí speciálních přístrojů. Měření se provádějí jak v již funkčních objektech, kde se využívají pro optimalizaci stávajícího stavu, tak i v novostavbách, kde jsou nutná pro návrh osvětlovacích soustav a rovněž pro účely kolaudace.

Měření intenzity osvětlení vnitřních prostor se provádí na základě platných hygienických norem a je nezbytné pro veškeré typy pracovišť, avšak stejně tak je možné a vhodné provést jej i v soukromých prostorech – domácnostech apod.

V interiéru se měří hodnoty jak přirozeného slunečního osvětlení, tak samozřejmě i umělého osvětlení. Naměřené hodnoty se pak prezentují jako celek i jako jednotlivé složky dle platných norem.

Jak dlouho trvá měření osvětlení a kolik stojí?

Vzhledem ke značné rozmanitosti měřených prostor se k měření vždy přistupuje individuálně a podle dané situace, což má vliv na délku měření a jeho cenu. Pro konkrétní nabídky neváhejte kontaktovat profesionální firmy ve Vašem městě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20413 (magazinopava.cz#50)


Přidat komentář