Měření osvětlení Opava

Už se Vám stalo, že jste vešli do nějakého interiéru a první myšlenka, která Vás napadla, bylo, že je to tu „takové moc tmavé“? Pokud má místnost či jiný prostor příliš malá okna a tím pádem i málo světla, necítíme se uvnitř dobře.

V podzimních a zimních měsících většině z nás schází sluníčko a nemůžeme se dočkat, až budou dny zase delší. I když si doma rozsvítíme, není to úplně ono – umělé světlo to pravé denní holt nikdy nenahradí.

Proč je důležité mít v interiéru dostatek denního světla

V různých typech budov a prostor – na pracovišti, v obytných místnostech i jinde – můžeme pociťovat nedostatek denního světla v interiéru dokonce i celoročně. To platí v případech, kdy je budova konstruována tak, že nedostatečně kapacitní okna nepustí dovnitř tolik světla, kolik by bylo pro spokojené užívání budovy zapotřebí. Tento problém lze sice řešit umělým osvětlením, ale to pak znamená vyšší výdaje za elektřinu a především se ani tak nebudeme cítit ideálně, protože umělé osvětlení pravé denní světlo nikdy nedokáže nahradit ve všech ohledech.

Jsou samozřejmě i případy, kdy to jinak nejde, kdy umělé osvětlení musí hrát prim. Pakliže je to však možné, vždy by mělo mít přednost přirozené denní světlo.

Měření osvětlení – k čemu je dobré?

Máte pocit, že je ve Vašem interiéru nedostatek světla? Může se jednat o denní světlo, ale stejně tak i umělé osvětlení, které může být kapacitně nedostačující, ale případně i právě naopak příliš silné.

Díky změření osvětlení, které provádí odborné firmy pomocí speciálních přístrojů, budete vědět, zda osvětlení vašeho interiéru splňuje dané normy. Měření se týká jak denního světla, tak i umělého osvětlení.

Měření osvětlení na pracovišti

Na pracovišti je měření osvětlení nezbytné, neboť je zde nutno dodržovat hygienické normy pro osvětlení. Pracoviště se tedy musí povinně řídit českými technickými normami pro osvětlení interiéru.

Měření osvětlení v pobytových prostorách

Stejné je to i u pobytových prostor, což jsou takové prostory, které jsou svým charakterem určeny pro pobývání osob. Jedná se o nejrůznější typy budov a interiérů, kde se obvykle zdržují lidé, jako například školy, školky, ubytovací zařízení, obchody, kulturní zařízení, úřady, kancelářské budovy a mnohé jiné.

Měření osvětlení v obytných prostorách

Výjimkou jsou obytné prostory, tedy domy a byty, kde dodržování norem pro osvětlení není povinné, ale pouze doporučené. I přesto je velmi vhodné nechat provést měření osvětlení i u svého projektu, pakliže nechcete být po dokončení stavby nepříjemně překvapeni, že máte tmavé interiéry.

Měření osvětlení pro projekt budovy

Měření osvětlení se v budovách provádí za účelem optimalizace stávajícího stavu. Pokud však chcete mít jistotu, že budova, kterou hodláte postavit, bude mít zajištěno osvětlení dle norem již od svého vzniku, nechte provést změření osvětlení u svého projektu.

Vyhnete se tak pozdějším nákladným úpravám anebo zbytečným výdajům za elektřinu a především se uvnitř budete cítit dobře a komfortně, k čemuž je dostatek světla neodmyslitelně nutný.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20414 (magazinopava.cz#51)


Přidat komentář