Revize nouzového osvětlení Opava

Revize nouzového osvětlení je nutná z důvodu bezpečnosti, a to především. Jakmile je plně funkční, při výpadku elektrického proudu tak nemusí dojít k tak katastrofickým scénářům.

Funkčnost nouzového osvětlení musí být pravidelně kontrolována, i když není vůbec jasné, zda někdy bude nouzové osvětlení potřeba využít. To svádí právě k tomu, brát přítomnost nouzového osvětlení na lehkou váhu. A to je právě nejspíš důvod, proč je pravidelná oficiální** kontrola nouzového osvětlení** nařízena zákonem, ve smyslu pravidelných revizí.

Definice nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení je takové světlo, které má vlastní zdroj energie, nezávisle na elektrické energii. V případě výpadku elektrického proudu se tak spustí a díky tomu tak nenastane taková panika, jako by možná nastala a na místech, která potřebují být stále osvětlená, například operační sály, tak vzniká možnost pokračovat v práci.

Druhy nouzového osvětlení

Existuje tak několik druhů nouzového osvětlení. V prvé řadě jsou to piktogramy, které znají téměř všichni, aniž možná vědí, že mají takový název. Piktogramy jsou tak zvaní ukazatelé, kteří jasně a zřetelně navádí k únikovému východu. Jsou přehledné a jasné a také mají jasná pravidla pro umístění. To je důvod, proč zamezují možnému vzniku ještě většího neštěstí, než by mohlo být.

Klasická nouzová světla

Piktogramy jsou tedy známé a většinou jsou to první, co si většina lidí pod pojmem „nouzové osvětlení“ představí. Jenže jsou i jiná světla nouzová, jako tak, co svítí běžně, jenže jsou poháněna vlastním zdrojem energie, nebo se jedná o světlo kombinované, což je světlo běžné, ale v případě výpadku energie má i svůj záložní zdroj a tak čerpá při výpadku energii právně z něj.

Kdo provádí revizi nouzového osvětlení?

Pravidelná kontrola nouzového osvětlení se provádí jednou ročně a to kompletní prohlídkou jak samotného stavu světel, tak jejich umístění, ale i čistotu a hlavně při simulaci výpadku proudu jas a dobu svícení. Tuto činnost vykonává revizní technik se specializací a osvědčením tuto činnost provádět. Osvědčení o odborné způsobilosti k tomuto úkonu mu přiděluje Ministerstvo vnitra a to na základě prokázání odborných znalostí v elektrotechnice dle paragrafu 4 vyhlášky 50/1978 Sb.

Proč je nutné revize provádět?

Jestliže opomeneme zákonnou povinnost provádět revize nouzového osvětlení, pak je tu také nutnost zabezpečit nejen sebe samého z odpovědnosti, ale také majetek a osoby blízké, náhlé kolemjdoucí či návštěvníky, zákazníky a všechny další lidské i nelidské tvory. Může totiž dojít k nebezpečí, například požáru, díky němuž nastane panika a tak i problém s evakuací. V mnohém systém nouzového osvětlení usnadní práci jak záchranářům, tak lidem samotným usnadní právě přítomnost světel, které je navedou na správnou únikovou cestu a upozorní na možné nerovnosti. Revize nouzového osvětlení není je výstřelkem moderní doby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20415 (magazinopava.cz#52)


Přidat komentář