Montáž tepelných čerpadel Opava a okolí

Hledáte jedno z nejúspornějších řešení, jak topit, a přitom neprotopit během topné sezóny několikaměsíční výplatu? Pak by Vaší pozornosti neměly uniknout tepelná čerpadla, díky kterým můžete ušetřit desítky procent na energiích.

 

V případě tepelného čerpadla se však nejedná čistě jen o jeden komponent, ale o celý systém, s jehož navržením se obraťte na fundovanou firmu. Specializovaná firma Vám navrhne kompletní systém čerpadla, ať už bydlíte v novostavbě, postarší zástavbě, nebo stojíte před rekonstrukcí. Součástí navržení je také odborné posouzení současné otopné soustavy, nákup vybraného konkrétního tepelného čerpadla, a následná profesionální montáž čerpadla s poskytnutím záručního a pozáručního servisu.

Systém, výkon a schéma zapojení tepelného čerpadla

Hned v úvodu jsme uvedli možnost ušetření energie, kdy z úspor se budete moci těšit ne jednorázově, ale každý rok. Aby tomu tak bylo, pak je třeba pamatovat na všechny „kostičky skládačky“, které do sebe musí náležitě zapadnout. Jednou kostičkou v tomto případě je tepelné čerpadlo. U tepelného čerpadla je nutné, abyste zvolili správně. Při výběru tepelného čerpadla se zaměřte na jeho systém, ale také výkon, a v neposlední řadě na schéma jeho zapojení. Co se týká systému, pak zde se jedná o jednotlivé typy tepelných čerpadel, ať už země-voda, nebo vzduch-voda, voda-voda. Jak je to s cenou tepelného čerpadla? Zde se ani tak neřiďte nejnižší, nebo naopak nejvyšší cenou, ale spíše zkoumejte, zda poměr cena/výkon tepelného čerpadla je zachován. Jiným slovy, za slušné finance byste měli získat tu nejvyšší možnou efektivitu provozu tepelného čerpadla.

Výběr tepelného čerpadla dle způsobu odběru tepla

Výše jsme uvedli, že výběr tepelného čerpadla by měl pamatovat na jeho systém, tedy zvolený typ tepelného čerpadla. Zde hovoříme o zvolení způsobu odběru tepla. Samotná volba by neměla být jen tak náhodná, nepromyšlená, ale měla by korespondovat s danými podmínkami, kde bude tepelného čerpadlo instalované. K základním způsobům odběrům tepla patří vrty, plošný kolektor, okolní vzduch, řízené větrání. Může také existovat možnost, kdy teplo bude odebíráno hned z několika zdrojů. V takovém případě pak do hry vstupují minimálně dva další faktory, kterými jsou investice a spolehlivost daného zdroje.

Tepelné čerpadlo – vrt

Jaké výhody nabízí tepelné čerpadlo, které bude odebírat teplo z určité hloubky pod pozemkem? Kupříkladu se zde nabízí minimální náročnost na prostor. Můžete také očekávat nízké provozní náklady. Vrt pak oceníte také pro další funkci tepelného čerpadla, a to pro možnost chlazení objektu během letního období. V neposlední řadě je nezanedbatelnou výhodou stabilita výkonu, stejně tak vysoký topný faktor, a to i při panujících nízkých teplotách.

Tepelné čerpadlo – okolní vzduch

Jaké výhody nabízí tepelné čerpadlo, které bude odebírat teplo z okolního vzduchu? Zde se můžete těšit na jednoduchou a rychlou instalaci, dále na nízké investiční náklady, a možnost využití dodatečné funkce v podobě čištění vzduchu, klimatizace.

Tepelné čerpadlo – plošný kolektor

Jaké výhody nabízí tepelné čerpadlo, které bude odebírat teplo z plochy pozemku (zahrady), kdy se jedná o systém plošných kolektorů? Čekají Vás nízké provozní náklady, stejně tak nízké investiční náklady. Samotná instalace je rychlá, bez potřeby dlouhého papírování.

Kompletní dodávka systému s montáží tepelného čerpadla

S výběrem, stejně tak navazujícím návrhem systému Vám ráda pomůže specializovaná firma, která má v nabídce služeb montáž tepelných čerpadel. I když budete mít načtené určité informace o tepelných čerpadlech, přeci jen je na místě vyslechnout si názor odborníka, pro kterého tepelná čerpadla představují tzv. denní chléb. Součástí poskytovaných služeb může být také cenová kalkulace na kompletní dodání systému, a to včetně montáže tepelného čerpadla.

Přínosy tepelného čerpadla – ekonomické vytápění

Proč uvažovat o tepelném čerpadlu, a raději nezůstat u stávajícího způsobu vytápění? Možná uvažujete nad tím, že byste se ještě více omezili na úkor Vašeho tepelného komfortu, kdy se více obléknete, a jako satisfakce se Vám dostane příznivější vyúčtování za teplo. Skutečně však chcete doma chodit nabaleni, jak medvědi? A skutečně myslíte, že tento krok Vám nějak výrazně pomůže v úspoře financí? Na jednu, možná dvě sezóny možná. Ceny energií však bohužel nejsou konstantní, ale stále se zvyšují. A jen malá pravděpodobnost, že by šly ceny směrem dolů. Již jen na základě tohoto faktu zájem o tepelná čerpadla stále vrůstá. Tepelné čerpadlo Vám může ušetřit dokonce až 80% veškerých nákladů za energii. Nízké provozní náklady, které jsou pro tepelné čerpadlo typické, tak přináší nemalé úspory, přičemž poměrně rychle dojde na návratnost investic do systému tepelného čerpadla. Ekonomický způsob vytápění objektu však není jedinou výhodou, ze které se můžete těšit.

Přínosy tepelného čerpadla – nezávislost na ceně energie

Výše jsme se dotkli otázky zdražování. Jsou oblasti a věci, kde můžete vlastním uvědoměním přispět k tomu, že ušetříte. Daná úspora pak může být na úkor uskromnění se, ale také může být promyšleným projektem. V případě energií Vám tepelné čerpadlo nabízí druhou možnost. Nebude třeba, abyste si ještě více utáhli pomyslný opasek, tj. uskromnili se. S tepelným čerpadlem se stanete nezávislými, a to nezávislými na ceně energie. Může Vám být tedy jedno, respektive se Vás nedotkne, pokud dojde ke zdražení energie jednou, nebo několikrát ročně. Vy totiž budete díky tepelnému čerpadlu čerpat teplo zdarma, z přírody. Samozřejmě, provoz tepelného čerpadla něco stojí, ale v porovnání s úsporou, kterou můžete od tepelného čerpadla očekávat, zde skutečně můžeme hovořit o čerpání tepla zdarma.

Montáž vysoce kvalitních tepelných čerpadel Opava a okolí

Nebudeme si nic nalhávat, že žijeme ve světě, kde je vše naprosto dokonalé, dotáhnuté do konce. A tak se v rámci produktů a služeb můžete setkat jak s vysoce profesionální prací, kvalitním zbožím, tak také s nedbalostí, neodborností a druhořadostí. Možná, že někdo ve Vašem okolí, třeba známý, kolega má tepelné čerpadlo, ale slibovaná úspora nedosahuje takové míry, jak očekával, jak mu bylo řečeno. Možná, že takových známých máte i více, a tak vůbec váháte, zda se investice do tepelného čerpadla vyplatí, či není náhodou vyhozením peněz. I zde platí, že je vhodné vsadit na kvalitu a profesionalitu. Z toho důvodu si nevybírejte firmu, která se místo svých zkušeností pyšní například zárukou nejnižší ceny tepelného čerpadla, nebo za provedenou montáž. V takovém případě by Vás mělo „trknout“, a raději se poohlédnout po firmě, které nejde jen o kvantitu zákazníků, ale o jejich spokojenost. U profesionální firmy máte záruku, že Vám nenabídne žádné druhořadá, či snad dokonce vyřazená tepelná čerpadla. Profesionální firma instaluje skutečně kvalitní tepelná čerpadla, která Vám mohou ušetřit již zmiňované nemalé procento na energiích, a to nejen pro vytápění, ale také pro ohřev vody.

Dodání a montáž tepelných čerpadel na klíč

Při realizaci tepelného čerpadla se můžete obrátit na firmu, která nabízí dodání a montáž tepelných čerpadel na klíč. V rámci realizace Vám pak firma zajistí ucelený servis, který zahrnuje odborné poradenství (výběr tepelného čerpadla), cenový návrh systému, technický návrh systému, projektovou dokumentaci, montáž tepelného čerpadla, montáž topné soustavy, záruční servis, pozáruční servis. U jedné firmy tak budete mít vše při jednom. Na trhu se můžete setkat s firmami, které se specializují výhradně na některou z dílčích oblastí, ale také firmy, které Vám zajistí komplexnost služeb. Je na Vás, které firmě dáte přednost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20422 (magazinopava.cz#29)


Přidat komentář