Revize hasicích přístrojů Opava

Hasicí přístroje jsou prvotní nejdůležitější prostředek požární ochrany při vzniku požáru. Jsou natolik jednoduché, že jejich použití zvládne každý laik a tak může zabránit většímu požáru. Musí být však funkční.

A to je právě problém, který nakonec vedl k tomu, že zákon nařizuje mít hasicí přístroj i v rodinném domě. Hasiči pak doporučují mít hasicí přístroj, alespoň jeden v každém bytě, dílně, i autě. Kromě vlastnictví vhodného hasicího přístroje, je velmi důležité jeho umístění i jeho revizní kontroly. Nefunkční hasicí přístroj je k ničemu. Zakoupením a pověšením hasicího přístroje na viditelné místo, sice splníme požadavek požární ochrany, ale pokud se neprovádí pravidelné revize, může již po pár letech, nebo i po roce dojít k tomu, že hasicí přístroj je jen pouhou dekorací.

Revize hasicích přístrojů Opava

Pravidelné** revize hasicích přístrojů** je nutné provádět jedenkrát ročně. Buď je možné si je objednat u odborné firmy, která vyšle pracovníka a ten provede kontrolu na místě. Nebo můžete hasicí přístroj odvést přímo do dílny, kde ho zkontrolují. Pro firmy s více hasicími přístroji se vyplatí první varianta. Odborník hasicí přístroje prohlédne a vystaví revizní zprávu. Samozřejmě hasicí přístroje také označí datem kontroly. Pokud najde nefunkční, nebo jinak poškozený hasicí přístroj, pak ho odveze do dílny. Zde se provede oprava a poté se hasicí přístroj vrátí na místo.

Jak se provádí revizní kontroly hasicích přístrojů?

Pravidelná roční prohlídka hasicích přístrojů ve firmách probíhá velmi rychle, ale také kvalitně. Vyškolený odborník kontroluje správné umístění hasicího přístroje, stav povrchové úpravy, případnou korozi, výrobní číslo a technický stav. U toho je nutná kontrola tlaku a stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou. U hadice se též kontroluje její pružnost, a zda není popraskaná. Posledním úkonem je zaplombování spouště, kde plomba má na jedné straně rok, kdy byla provedena kontrola a na druhé číslo pracovníka, který kontrolu provedl. Celý průběh revize je zapsán v revizní zprávě a končí nalepením štítku s datem příští kontroly.

Revizní kontroly podle typu hasicího přístroje

Všechny vodní a pěnové hasicí přístroje musí být každé tři roky přezkoušeny v odborné dílně. Ostatní typy hasicích přístrojů postačí kontrolovat v dílně jen jedenkrát za pět let. Podrobná revizní prohlídka v dílně obsahuje povrchovou prohlídku, kontrolu označení, prohlídku stavu vnitřku nádoby, zkoušku pevnosti a těsnosti nádoby, zkoušku těsnosti spouštěcí armatury a ventilu a zkoušku pojistného ventilu. I o této revizní kontrole je sepsána revizní zpráva, kontrola končí umístěním plomby a nalepením data o další podrobné kontrole. Kromě zmíněného se kontroluje i životnost hasicího přístroje. Platí, že hasicí přístroj vodní, práškový a pěnový má životnost 20 let od data výroby a hasicí přístroj sněhový s náplní CO2 má životnost 40 letech od data výroby. Po uplynutí této doby se přístroje vyřazují.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20424 (magazinopava.cz#43)


Přidat komentář