Víte, jaké povinnosti musíte při ukládání odpadů splňovat

Každý provozovatel skladky je povinen hradit poplatky z vlastních prostředků za rekultivaci a a asanaci skládky i po ukončení jejího provozu dle stanoveného zákonu.

Poplatek za ukládání odpadů na skládky se skládá ze dvou složek. Základní složka poplatku se platí za uložení odpadu, za uložení nebezpečného odpadu se dále platí riziková složka.

Poplatek je v rozsahu stanoveném tímto zákonem příjmem obce, na jejímž katastrálním území je skládka umístěna, a Státního fondu životního prostředí České republiky.

Povinnosti provozovatelé skládek

Každý provozovatel je povinen vybírat poplatky za uložení odpadů na skládku, odvádět je příjemci poplatku a informovat příjemce poplatku o dlužných poplatcích. Dále pak archivovat evidenci uložených odpadů po celou dobu provozu skládky a následné pečovat o skládku.

Veškerá tvorba finanční rezervy se zahrnuje do nákladů provozovatele skládky, tzn. že peněžní prostředky této rezervy se ukládají na zvláštní vázaný účet v bance a nesmějí být zahrnuty do konkurzní podstaty provozovatele skládky.

Chcete čerpat z prostředků finanční rezervy?

Pokud chcete využit prostředky finanční rezervy, pak je nutností to provádět pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu na práce související s rekultivací.

Potřebujete-li poradit v oblasti odpadového hospodářství, zejména ohledně povinností a poplatků provozovatelů skládek, kontaktujte se u společnosti Energom Projekty a.s.. Specialisté této společnosti jsou odborně proškolené a oprávněné osoby v oboru odpadového hospodářství, díky čemuž Vám mohou poskytnou komplexní služby vyplývající ze zákona o odpadech na profesionální úrovni.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32129


Přidat komentář