Gynekologická ambulance v Opavě

Pro ženy a dívky jakéhokoliv věku, pro ženy sexuálně aktivní i pro ženy, které již sexuálně nežijí, pro těhotné nebo kvůli antikoncepci, po přechodu, zkrátka všem dívkám a ženám je určena gynekologická ambulance a její služby.

Gynekologická ambulance Opava

Gynekologická ambulance nabízí široké spektrum služeb, které využijí dívky a ženy každého věku. Nejdůležitější jsou preventivní gynekologické prohlídky, díky kterým je možné včas odhalit problém a začít s potřebnou léčbou.

Služby gynekologické ambulance Opava

Každá gynekologická ambulance zpravidla nabízí komplexní gynekologické služby, přičemž jde zejména o následující:

 • preventivní gynekologické prohlídky
 • poradna pro těhotné
 • ultrazvuková diagnostika – dnes je možné použít i 3D nebo 4D ultrazvuk
 • prvotrimestrální screening
 • poradna pro ženy v klimakteriu – přechodu
 • poradna pro užívání antikoncepčních prostředků
 • preventivní očkování proti rakovině děložního hrdla
 • poradna, diagnostika a léčba neplodnosti
 • diagnostika a léčba gynekologických zánětů nebo poruch udržení moči
 • diagnostika a léčba přednádorových gynekologických stavů
 • dětská gynekologie

Preventivní gynekologické vyšetření

Preventivní gynekologické prohlídky sestávají z vyšetření zevních rodidel a dále vyšetření pomocí gynekologických zrcadlech, kdy se provádí kolposkopické vyšetření děložního čípku. Následně se provádí stěr ze zevní plochy čípku a z kanálku děložního čípku. Toto základní vyšetření je důležité v rámci prevence vzniku rakoviny v oblasti ženských genitálií. Po tomto vyšetření následuje vyšetření dělohy a vaječníků pohmatem, které se v konkrétních případech může doplit o vyšetření přes stěnu konečníku. Pokud je třeba, provádí se dále ultrazvukové vyšetření v oblasti genitálií nebo podbřišku.

Následně se přechází ke kontrole prsů pohmatem a vyžaduje-li to konkrétní případ, je žena odeslána na vyšetření mammografem či ultrazvukem a na specializované oddělení.

Tato vyšetření obvykle postačí v rámci preventivních prohlídek provádět maximálně jednou ročně – záleží na věku dívky či ženy, jejím zdravotním stavu anebo genetickým dispozicím ke vzniku určitého onemocnění, pokud se vyskytuje v rodině.

Preventivní očkování proti rakovině děložního hrdla

Pro mladé dívky je důležité preventivní očkování proti nejvíce agresivním typům HPV. Tyto viry totiž mohou způsobit rakovinu děložního hrdla. Preventivní očkování je nejvhodnější ještě před započetím sexuálních aktivit dívky, avšak mohou ho využít také sexuálně aktivní ženy. Očkování zabrání opakovanému vzniku infekce a významně sníží pravděpodobnost pozdějšího vzniku rakoviny.

Prenatální péče pro těhotné maminky a jejich nenarozené potomky

Komplexní péče o těhotné ženy a jejich nenarozené děti zahrnuje ultrazvukový screening nebo biochemický screening. Díky ultrazvuku může maminka své dítě vidět ještě před narozením a pokud bude chtít, může předem znát i pohlaví dítěte, byť se občas stává, že se nakonec narodí dítě jiného pohlaví, než lékař-gynekolog očekával. Screening ale slouží především ke kontrole dítěte, zda je zdravé, zda netrpí nějakou vývojovou vadou apod. Prenatální péče je obzvláště důležitá pro riziková těhotenství nebo také vícečetná těhotenství, resp. maminky, které čekají dvojčata nebo vícerčata.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20437 (magazinopava.cz#20)


Přidat komentář