Měření zraku - Opava

Oči nejsou jen zrcadlem do duše, ale jsou také velmi důležitým smyslovým orgánem, kterým přijímáme až 80 % informací z okolního světa. Kde probíhá měření zraku, jaké jsou oční poruchy a jak tedy správně pečovat o zrak?

Měření zraku Opava - Optometrie

Optometrie, nelékařská profese ve zdravotnictví, se zaměřuje na lidské oko, jeho vlastnosti, přičemž hlavní náplní optometristů je vyšetření zrakových funkcí, dioptrické korekce a aplikace kontaktních čoček. Společně s ortoptikou tvoří optometrie základní** péči o zrak**. Na měření zraku se specializují vyškolení odborníci v optikách, za pomocí zvláštních přístrojů a díky nim jsou mimo jiné schopni posoudit celkový stav zrakových funkcí klienta. V Opavě, se nachází oční centum a optika Vidum s vyškolenými zaměstnanci, kteří Vám nejen vyšetří zrakové funkce, ale také rádi poradí s výběrem správných brýlí.

Poruchy zraku

Krátkozrakost

Krátkozrakost, jiným slovem myopia, je zrakové onemocnění, které v současné době trápí zhruba třetinu našeho obyvatelstva. Jejími příznaky jsou rozostřené vidění, nejasné kontury a špatné vidění do dálky. Pro myopii je typické mhouření očí, kdy se člověk s krátkozrakostí snaží pomocí přivřených očí získat lepší obraz. Krátkozrakost se dle počtu dioptrií rozlišuje na tři stádia. Prvním je lehká, druhým je střední a třetím je těžká myopie. První dvě fáze jsou považovány za normální variantu vývoje, u těžké krátkozrakosti však může jít o vážné poškození oka. Lehká a střední krátkozrakost se často objevuje v mladším školním věku, zhoršení přichází společně s pubertou. Těžká myopie se objevuje většinou právě v raném dětství a při rapidním zhoršování zraku při zvyšování dioptrií může vést k dalším degenerativním poškozením oka. Řešení problému krátkozrakosti přinášejí dioptrické brýle nebo čočky. Jako prevence proti krátkozrakosti se považuje pestrá strava u dětí, které jsou v období růstu, samozřejmě vhodné osvětlení a vzdálenost při práci vyžadující zvýšené namáhaní očí.

Dalekozrakost

Hyperopie, jak se dalekozrakost odborně nazývá, znamená zrakové onemocnění, u kterého postižený vidí špatně na blízko. Zároveň s dalekozrakostí se vyskytuje často také tupozrakost nebo šilhání. Hyperopii způsobuje nerovnoměrný růst oka a právě proto je dalekozrakost tak častá u dětí, jejichž vývoj je mnohokrát nerovnoměrný. Příčina nemoci však ještě nebyla s jistotou stanovena. Příčin vzniku hyperopie může být hned několik. Stejně jako u dalších zrakových onemocnění může být dalekozrakost ovlivněná genetickými dispozicemi, cukrovkou a nesprávnou výživou. Dále také přílišnou námahou očí, zejména pokud probíhá již od mládí. V prevenci by se nemělo zapomínat na vhodné osvětlení. Co se korekce hyperopie týče, je velmi individuální, neboť záleží na výši dalekozrakosti, nárocích pacienta a mimo jiné také na jeho věku. Pokud je vada malá, korekce nebývá zcela nutná, v opačném případě je možné zvolit léčbu za pomocí** brýlí** se spojkami nebo laserovou operaci.

Astigmatismus

Pro oční vadu s názvem astigmatismus je typická špatně nebo degenerativně zakřivená oční rohovka. I tato vada se v naší populaci poměrně hojně vyskytuje a často bývá spojená také s jiným zrakovým onemocněním. U astigmatismu jde o vadu oční rohovky, jejíž standardní tvar je kruhový a souměrný, zatímco při této vadě je rohovka trochu elipsovitého tvaru. Lidé, kteří trpí astigmatismem, mají problém s viděním na krátkou i dlouhou vzdálenost. Zajímavostí je, že astigmatismus není vrozenou vadou, ale lze si jej přivodit také opakujícími se záněty očí nebo úrazem. Proto je důležité brát v rámci prevence v potaz chronické záněty očí a důsledně je léčit za pomocí očního lékaře. U alergiků je dobré snažit se vyhnout protírání očí, když je svědí, a raději by měli zvolit zvlhčující oční kapky. Léčba astigmatismu probíhá pomocí čoček, brýlové korekce nebo laserové operace. Čočky se rozlišují na dva druhy: klasické dioptrické a torické, které vyrovnávají nepravidelnosti rohovky.

Šedý zákal

Šedý zákal, jinak zvaný karakta, je oční onemocnění, které postihuje oční čočku. Při šedém zákalu, jak již název napovídá, dochází k postupnému zakalování čočky. Příčiny tohoto onemocnění jsou různé. Může jej zavinit cukrovka, stárnutí oční čočky, úraz a dokonce může být způsobená i léčivy, zejména kortikoidy. Také může být získaný díky genetickým dispozicím, nadměrnému kouření nebo UV záření. Pokud zákal vznikne díky UV záření, je to proto, že byl zrak dlouhodobě vystavený UV záření bez ochrany, z toho důvodu je důležité dbát na ochranu slunečními brýlemi. Šedý zákal vzniklý díky úrazu je v drtivé většině případů jednostranný, předchází mu často tupý úder do oka nebo po poranění, která okem prochází. Toxicky způsobený šedý zákal kortikoidy se odvíjí od jeho dávek, jde tedy o ryze individuální záležitost. Tento zákal u pacientů způsobuje zamlžené vidění, zejména do dálky, snižuje se ostrost vidění a pacient začne být najednou obtěžován prudkým osvětlením. Co se prevence týče, je dobré vést zdravý životní styl bez kouření, při onemocnění diabetem dodržovat danou dietu a chránit zrak před nadbytečným slunečním zářením. V případě, že se šedý zákal vyskytne, jediná možná léčba je operativní, kdy ve většině případů dojde k odstranění čočky a její nahrazení čočkou umělou.

Zelený zákal

Zelený zákal, odborně nazývaný glaukom, mate svým názvem nejednoho pacienta. Nejedná se totiž, jako v případě šedého zákalu, o zakalení čočky, ale jeho příčinou je zvýšený nitrooční tlak. Protože k něčemu takovému dochází delší dobu, i příznaky se objevují u zeleného zákalu po relativně dlouhé době od doby, kdy se tlak začne zvyšovat. Mezi příznaky zákalu patří zrudnutí oka, zhoršení vidění nebo dokonce prudké bolesti v oku pronásledované rozmlženým viděním. V obou případech jde o pokročilé stadium zeleného zákalu a pro pacienta je tedy nezbytně nutné, aby včas vyhledal lékařské ošetření. Zvláště pokud se jedná o glaukomový záchvat, kdy kromě bolestivosti oka dochází také k zvracení a závratěmi. Onemocnění zeleným zákalem bývá dědičné, proto je vhodné navštívit očního lékaře ohledně vyšetření, pokud se zelený zákal vyskytuje u někoho z rodiny. Nicméně i přesto existují faktory, které mohou vznik zeleného zákalu také ovlivnit. Mezi ně patří například věk nad 40 let, rasa, zvýšený výskyt stresu, migrén, ale také emoční výkyvy.

Péče o zrak - Měření zraku v Opavě

V současné uspěchané době, kdy si každý nemůže dovolit žít podle všech zásad zdravého životního stylu, je i přesto důležité věnovat se péči o oči. Ta pomůže nejen od bolesti hlavy, ale také může zmírnit nástup zrakových vad anebo jim zcela předejít. Jak na to? Důležité je měnit koukání do dálky a na blízko. Oční svaly se díky tomu rovnoměrně zatíží, čímž se posílí. Člověk by měl také často mrkat, aby se oči nevysušily a následně pak nezačaly pálit.

Výběr brýlí v Opavě

Brýle už dávno nejsou pouze prostředkem k léčbě zrakových obtíží, ale také důležitým módním doplňkem. Stejně jako mohou odpoutat pozornost od nedostatků na tváři, mohou je však také vyzvednout. V první řadě je třeba zvolit brýle vhodné k tvaru obličeje, aby výsledně zvolené obroučky brýlí nepůsobily esteticky nepatřičně. S výběrem brýlí ovšem poradí nejlépe oční centrum v Opavě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20438 (magazinopava.cz#32)


Přidat komentář